Nyhedsbrev: Fehmarnbelt Weekly

Nyhedsbrev for Femern Bælt-regionen

Den planlagte faste forbindelse over Femern Bælt åbner for helt nye erhvervsmæssige, kulturelle og turistrelaterede muligheder i de to metropolregioner Hamborg og København/Malmö. Et drømmeperspektiv for et bureau som vores med Skandinavien som sit specia

Opgave:

Udarbejdelse af nyhedsbrev (som vi tog initiativet til) for hele Femern Bælt-regionen i forbindelse med den planlagte faste forbindelse. Aktivering af stakeholder-dialog og af informationer fra virksomheder, redaktioner og andre interesserede vedr. de bilaterale aktiviteter øst og vest for Bæltet.
Tæt samarbejde med det danske partnerbureau First Link, der har været ansvarlig for projektet og den danske udgave af nyhedsbrevet.

Implementering:

Indsamling af relevante informationer omhandlende politik, forvaltning, byggevæsen, kultur og infrastruktur. Redaktionelt ansvar for den tyske udgave af det tosprogede nyhedsbrev. Præsentation med tekst og levende billeder.

  • Image-PR
  • International kommunikation/Oversættelser
  • Publikationer

Kontakt

info@northernlights.de


Tlf. +49 (0) 172 433 4120
Fax +49 (0)40 41169504

northern lights
text & kommunikation GmbH

Oelkersallee 33
D-22769 Hamburg