Tekniske besøg: Jernbaneforum Sør

Tekniske besøg: Jernbaneforum Sør

Tysklands banemæssige infrastruktur og politiske tilgang til emnet leverer en lang række spændende impulser og modeller, der er af stor interesse for udviklingen af togtrafikken i eksempelvis Norge.

Opgave:

Jernbaneforum Sør er en norsk interesseforening for Telemark, Vest-Agder, Aust-Agder, Rogaland og Vestfold, bestående af delegerede inden for politik, trafik og erhverv. I foreningsarbejdet er der fokus på modernisering og udbygning af banestrækningen Stavanger-Oslo og korresponderende strækninger. Opgaven bestod her i at forberede en studierejse gennem Nordtyskland med banepolitiske emner (hurtigtog, klyngeeffekter) som omdrejningspunkt.

Implementering:

Research omkring emner, organisationsstrukturer og foredragsholdere. Udarbejdelse af program for kurser i hhv. Hamborg og Berlin med foredragsholdere fra forskellige grene inden for Deutsche Bahn AG og fra diverse forbrugerorganisationer. Udarbejdelse af hele rammeprogrammet (hoteller, kursussteder, transport, forplejning, sightseeing).

  • International kommunikation/Oversættelser

Kontakt

info@northernlights.de


Tlf. +49 (0) 172 433 4120
Fax +49 (0)40 41169504

northern lights
text & kommunikation GmbH

Oelkersallee 33
D-22769 Hamburg