Image-PR: Kommune Ringkøbing-Skjern

I mange danske kommuner hersker der mangel på kvalificeret arbejdskraft. Bl.a. har tyske borgere gode forudsætninger for at få arbejde i Danmark. Vi viser hvordan.

Opgave:

Mange virksomheder i den økonomisk stærke kommune Ringkøbing-Skjern i Vestjylland mangler kvalificeret arbejdskraft. Vores opgave bestod i at udarbejde og iværksætte et omfattende PR-koncept med det formål at rekvirere kvalificeret arbejdskraft i Tyskland.

Implementering:

Interviews med tyske familier og enkeltpersoner, der udmøntedes i redaktionelle artikler inkl. placering i tyske medier. Udarbejdelse og implementering af en annoncekampagne, der bestod af mange enkeltled. Annoncerne blev placeret i fagligt relevante medier, nyhedsbreve og på Facebook. Desuden bistod vi kommunen med rådgivning i juridiske spørgsmål og spørgsmål omkring strukturen i det tyske samfund/arbejdsmarked.

 • Event-PR
 • Image-PR
 • International kommunikation/Oversættelser
 • Klassisk PR
 • Krise-PR
 • Marketing
 • Nyhedsbreve
 • Presserejser
 • Publikationer
 • Sociale medier
 • Tekniske besøg

Kontakt

info@northernlights.de


Tlf. +49 (0) 172 433 4120
Fax +49 (0)40 41169504

northern lights
text & kommunikation GmbH

Oelkersallee 33
D-22769 Hamburg