Oversættelser: Reise Service Deutschland

Oversættelser: Reise Service Deutschland

Et eksportprodukts succes afhænger i vid udstrækning af en præcis sprogbrug, som ingen oversættelsesprogram i denne verden mestrer. Det gør til gengæld vores netværk af professionelle oversættere.

Opgave:
For nogle år siden besluttede den tyske rejseudbyder RSD at bringe rejseprodukter, der oprindeligt kun blev tilbudt i Tyskland, ud på de europæiske markeder. northern lights text & kommunikation blev betroet opgaven med at oversætte og tilpasse alle reklamematerialer, sagsdokumenter og diverse kundekorrespondancer til fjorten forskellige sprog/lande. Desuden stod vi for reklamationsstyringen for en lang række markeder.

Implementering:

Kommunikationen på fjorten forskellige europæiske sprog, deriblandt finsk, russisk og portugisisk, foregik i tæt samarbejde med et oversættelsesbureau, mens reklamationsstyringen blev varetaget i tæt samråd med sagsbehandlere, jurister og call centre.

  • International kommunikation/Oversættelser
  • Krise-PR
  • Marketing

Kontakt

info@northernlights.de


Tlf. +49 (0) 172 433 4120
Fax +49 (0)40 41169504

northern lights
text & kommunikation GmbH

Oelkersallee 33
D-22769 Hamburg